Lyrics|February 8, 2010 1:55 pm

Striker – Aim Laga

1 by 1 by 1 by 1
Aim laga
Ungali Chala
Carrom Zara
Karde Garam
Aim laga
Ungali Chala
Carrom Zara
Karde Garam
Ke Le Striker
sti sti Striker
strike a striker
Aim laga
Ungali Chala
Carrom Zara
Karde Garam
Aim laga
Ungali Chala
Carrom Zara
Karde Garam
Laga Ke risk bana queen ka bum
Zara jam ke chala apna thumb
Kareka due to marega humdum
Digri digri dum
Digri digri dum
Khel kheli wohi kheli
css.php